παθολογικό Τμήμα

Η HEALTH DIAGNOSIS διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο τμήμα Παθολογίας,
που είναι σε θέση να παρέχει πολυτελείς υπηρεσίες υγείας σε οικονομικές τιμές.
Το Παθολογικό Τμήμα έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
νοσημάτων που εμπίπτουν στο φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας.
Στο Παθολογικό Τμήμα γίνεται ιδιαίτερη ενασχόληση με την Γηριατρική, τις λοιμώξεις
(δηλαδή νοσήματα που οφείλονται σε μικρόβια, ιούς, παράσιτα, μύκητες), τη διερεύνηση
κάθε εμπύρετου νοσήματος.


Κλινική εξέταση διάγνωση και θεραπεία παθολογικών περιστατικών.

Παρακολούθηση χρόνιων παθολογικών νοημάτων / Παρακολούθηση ασθενών με
πολλαπλά προβλήματα υγείας.

Δυνατότητα Επισκέψης κατ’ οίκων

Συνταγογράφηση χρόνιων νοσημάτων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (3μηνες,
6μηνες συνταγές).

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (λεπτομερής καταγραφή ατομικού και
οικογενειακού ιστορικού, καταγραφή επισκέψεων / αποτελεσμάτων
εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων / φαρμακευτικής αγωγής).

Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών γνωματεύσεων και βεβαιώσεων για οποιαδήποτε
χρήση