Ευρετήριο Εξετάσεων

HBA1C

Επίσης γνωστή ως: Αιμοσφαιρίνη Α1c, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για την παρακολούθηση του διαβήτη σε έναν ασθενή και προς υποστήριξη των θεραπευτικών αποφάσεων.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Αμέσως μετά από την πρώτη διάγνωση του διαβήτη και εν συνεχεία τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

5-HIAA

Επίσης γνωστή ως: 5-υδροξυϊνδολοξικό οξύ, HIAA, Μεταβολίτης σεροτονίνης

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να διαγνωστεί ένας καρκινοειδής όγκος που εκκρίνει σεροτονίνη, και να παρακολουθηθεί η σχετική θεραπεία.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται συμπτώματα που υποδηλώνουν την παρουσία ενός καρκινοειδούς όγκου, όπως η διάρροια, η έξαψη, ή/και ο συριγμός, κατά διαστήματα ύστερα από την χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ούρων 24ώρου, σπανιότερα εφαρμόζεται τυχαία δειγματοληψία ούρων.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Πιθανώς ο εξεταζόμενος να λάβει οδηγίες για αποφυγή συγκεκριμένων τροφών και φαρμακευτικών ουσιών προ της δειγματοληψίας.

SACE

Επίσης γνωστή ως: 5-υδροξυϊνδολοξικό οξύ, HIAA, Μεταβολίτης σεροτονίνης

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να διαγνωστεί ένας καρκινοειδής όγκος που εκκρίνει σεροτονίνη, και να παρακολουθηθεί η σχετική θεραπεία.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται συμπτώματα που υποδηλώνουν την παρουσία ενός καρκινοειδούς όγκου, όπως η διάρροια, η έξαψη, ή/και ο συριγμός, κατά διαστήματα ύστερα από την χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ούρων 24ώρου, σπανιότερα εφαρμόζεται τυχαία δειγματοληψία ούρων.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Πιθανώς ο εξεταζόμενος να λάβει οδηγίες για αποφυγή συγκεκριμένων τροφών και φαρμακευτικών ουσιών προ της δειγματοληψίας.

AFP Ως Καρκινικός Δείκτης

Επίσης γνωστή ως: AFP, Ολικό AFP, AFP-L3%

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να εντοπιστούν διάφοροι τύποι καρκίνου του ήπατος, των ωοθηκών και των όρχεων, και να παρακολουθηθεί η θεραπευτική αγωγή.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Εάν οι θεράποντες ιατροί υποψιάζονται την παρουσία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου του ήπατος, των ωοθηκών ή των όρχεων, εάν χορηγείται θεραπευτική αγωγή για την θεραπεία τους, ή εάν υπάρχει ιστορικό χορήγησης θεραπείας για κάποιον από αυτούς τους καρκίνους. Η εξέταση πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κλινική υποψία κίρρωσης του ήπατος, ή χρόνιας ηπατίτιδας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

ALP

Επίσης γνωστή ως: ALP, Αλκαλική Φωσφατάση, ALK POS

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για τον εντοπισμό διαταραχών του ήπατος ή νόσων των οστών και για την παρακολούθηση της θεραπείας.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ένας ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα ηπατικής νόσου ή νόσου των οστών, όπως και στο πλαίσιο των ελέγχων λειτουργίας του ήπατος και στις δοκιμές οστικού προφίλ.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Η νηστεία προτιμάται, αλλά δεν θεωρείται επιβεβλημένη για αυτήν την εξέταση.

ALT

Επίσης γνωστή ως: γλουταμινική-πυροσταφυλική τρανσαμινάση του ορού (SGPT), Δοκιμασία αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για τον έλεγχο παρουσίας ηπατικής νόσου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο ιατρός θεωρεί ότι υπάρχουν συμπτώματα ηπατικής διαταραχής.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία, ωστόσο ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή χορηγείται στον ασθενή.

ΑΜΑ

Επίσης γνωστή ως: Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα, Αντίσωμα Μιτοχονδρίου, Αντίσωμα PDC (αφυδρογονάση πυροσταφυλικής κινάσης)

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να υποστηριχθεί η διάγνωση πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης (PBC).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο ιατρός υποπτεύεται ότι ο ασθενής πάσχει από πρωτοπαθή χολική κίρρωση.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

HDL Χοληστερόλη

Επίσης γνωστή ως: HDL, HDL-C.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης καρδιακής νόσου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σε επίπεδο ελέγχου: Ως μέρος των τακτικών εξετάσεων υγείας που περιλαμβάνει το προφίλ των λιπιδίων όταν δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης καρδιακής νόσου, μια φορά στα τέσσερα με έξη χρόνια στους ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να ελέγχουν το προφίλ των λιπιδίων τους τουλάχιστον μία φορά μεταξύ της ηλικίας των 9 και των 11 ετών και εν συνεχεία ξανά μεταξύ της ηλικίας των 17 και των 21 ετών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ή από τρύπημα του δακτύλου με βελόνα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Σε επίπεδο ελέγχου: Ως μέρος των τακτικών εξετάσεων υγείας που περιλαμβάνει το προφίλ των λιπιδίων όταν δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης καρδιακής νόσου, μια φορά στα τέσσερα με έξη χρόνια στους ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να ελέγχουν το προφίλ των λιπιδίων τους τουλάχιστον μία φορά μεταξύ της ηλικίας των 9 και των 11 ετών και εν συνεχεία ξανά μεταξύ της ηλικίας των 17 και των 21 ετών.

HLA-B27

Επίσης γνωστή ως: Αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA-B27.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία του ανθρώπινου λευκοκυτταρικού αντιγόνου (HLA) B27 στην επιφάνεια των κυττάρων του εξεταζόμενου, όπως και προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανότητα ο εξεταζόμενος να πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα που σχετίζεται με την παρουσία του αντιγόνου HLA-B27.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σε επίπεδο ελέγχου: Ως μέρος των τακτικών εξετάσεων υγείας που περιλαμβάνει το προφίλ των λιπιδίων όταν δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης καρδιακής νόσου, μια φορά στα τέσσερα με έξη χρόνια στους ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να ελέγχουν το προφίλ των λιπιδίων τους τουλάχιστον μία φορά μεταξύ της ηλικίας των 9 και των 11 ετών και εν συνεχεία ξανά μεταξύ της ηλικίας των 17 και των 21 ετών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

HPV

Επίσης γνωστή ως: εξέταση κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων, HPV DNA, εξέταση HPV υψηλού κινδύνου, HR-HPV.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για να ελεγχθεί η παρουσία λοίμωξης που οφείλεται σε τύπους του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων που έχουν συσχετισθεί με υψηλά επίπεδα κινδύνου για εκδήλωση καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σε επίπεδο ελέγχου: Ως μέρος των τακτικών εξετάσεων υγείας που περιλαμβάνει το προφίλ των λιπιδίων όταν δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης καρδιακής νόσου, μια φορά στα τέσσερα με έξη χρόνια στους ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να ελέγχουν το προφίλ των λιπιδίων τους τουλάχιστον μία φορά μεταξύ της ηλικίας των 9 και των 11 ετών και εν συνεχεία ξανά μεταξύ της ηλικίας των 17 και των 21 ετών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα κυττάρων που έχουν συλλεγεί από την περιοχή της μήτρας.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Συνιστάται η αποφυγή της χρήσης ταμπόν ή κολπικής κρέμας, τοπικών αποσμητικών ή φαρμακευτικών σκευασμάτων για χρονικό διάστημα 2 ημερών πριν από την εξέταση. Ορισμένοι ιατροί μπορεί να ζητήσουν αποφυγή και της σεξουαλικής επαφής για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 24 και 48 ωρών πριν από την πραγματοποίηση της εξέτασης. Η εξέταση πρέπει να επαναπρογραμματισθεί εάν η γυναίκα περνάει εμμηνόρροια. Μπορεί να ζητηθεί κένωση της ουροδόχου κύστης πριν από την εξέταση.

Hs-CRP

Επίσης γνωστή ως: C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας, Καρδιακή CRP, CRP καρδιακής ασθένειας.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σε επίπεδο ελέγχου: Ως μέρος των τακτικών εξετάσεων υγείας που περιλαμβάνει το προφίλ των λιπιδίων όταν δεν υφίστανται παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης καρδιακής νόσου, μια φορά στα τέσσερα με έξη χρόνια στους ενήλικες, τα παιδιά πρέπει να ελέγχουν το προφίλ των λιπιδίων τους τουλάχιστον μία φορά μεταξύ της ηλικίας των 9 και των 11 ετών και εν συνεχεία ξανά μεταξύ της ηλικίας των 17 και των 21 ετών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι, ωστόσο μπορεί να ζητηθεί από τον εξεταζόμενο να νηστέψει  για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 9 και 12 ωρών προ της λήψης του δείγματος, εάν το πάνελ λιπιδίων έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα. Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι υγιής κατά την διενέργεια της αιμοληψίας, το ιστορικό του δεν θα πρέπει να έχει επιβαρυνθεί με πρόσφατη ασθένεια, λοίμωξη, φλεγμονή, ή τραυματισμό.

17 Υδροξυπρογεστερόνη

Επίσης γνωστή ως: 17-OHP, 17 OH Προγεστερόνη

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για τον έλεγχο και τον εντοπισμό της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων (CAH), για την παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής που χορηγείται έναντι της νόσου και ορισμένες φορές προς εξυπηρέτηση του διαφοροδιαγνωστικού αποκλεισμού άλλων ασθενειών που εκδηλώνονται με παρεμφερή συμπτωματολογία.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Ως μέρος του τακτικού ελέγχου του νεογνού, όταν το φύλλο ενός βρέφους δεν μπορεί να καθοριστεί με σαφήνεια (διφορούμενη εμφάνιση γεννητικών οργάνων), όταν μια γυναίκα παρουσιάζει αυξημένη ανάπτυξη της τριχοφυΐας του σώματος και του προσώπου (χυρσουχισμό) ή όταν εκδηλώνονται διάφορα άλλα συμπτώματα τα οποία μπορεί να συνδέονται με αυξημένες αρσενικές σεξουαλικές ορμόνες, όταν ένα αρσενικό παιδί παρουσιάζει πρόωρη σεξουαλική ανάπτυξη, και κατά περιόδους για την παρακολούθηση της θεραπείας της CHA.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα του βραχίονα στους ενήλικες ή από την φτέρνα με βελόνα στα βρέφη.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι, αλλά ενδέχεται να ζητηθεί λήψη του δείγματος νωρίς το πρωί, πιθανώς επίσης να ζητηθεί το δείγμα ολικού αίματος να ληφθεί κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου της γυναίκας. Η εξέταση δεν πρέπει να ζητηθεί εάν ο ασθενής λαμβάνει στεροειδή.

LDH

Επίσης γνωστή ως: Γαλακτική Αφυδρογονάση, Αφυδρογονάση του γαλακτικού οξέως, Γαλακτική δεϋδρογονάση, Γαλακτική δεσυδρογονάση,  LD.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανίχνευση μίας νόσου που έχει οδηγήσει σε καταστροφή κάποιου ιστού, όπως μία ασθένεια του αίματος ή του ήπατος  και να παρακολουθηθεί η εξέλιξή της, προκειμένου να βοηθηθεί η σταδιοποίηση και να καθορισθεί η πρόγνωση και η ανταπόκριση στην θεραπευτική αγωγή σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, όπως και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αξιολόγηση βιολογικών υγρών του σώματος (διαφορετικών από το ολικό αίμα).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Μαζί με άλλες εξετάσεις όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται την παρουσία οξείας ή χρόνιας πάθησης που προκαλεί βλάβη των ιστών ή καταστροφή των κυττάρων, ορισμένες φορές όταν ο ασθενής έχει διαγνωσθεί με καρκίνο, όταν έχουν παρουσιασθεί συμπτώματα μηνιγγίτιδας ή έχει εντοπισθεί συσσώρευση υγρού σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα. Ορισμένες φορές ενδέχεται να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία για την συλλογή βιολογικού υγρού του σώματος απευθείας από την εστία του προβλήματος (π.χ. εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υπεζωκοτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, κτλ).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Τ3

Επίσης γνωστή ως: Τ3 ελεύθερη και ολική, FT3, Τριιωδοθυρονίνη

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η αξιολόγηση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, προκειμένου να διαγνωσθεί κάποια νόσος του θυρεοειδούς (περιλαμβανομένου του υπερθυρεοειδισμού) και να καθορισθεί η υποκείμενη αιτία, όπως και για να εξυπηρετηθεί η παρακολούθηση της χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας κάποιας ορμόνης διέγερσης του θυρεοειδούς (TSH)σε μη φυσιολογικά επίπεδα, ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα της ελεύθερης θυροξίνης (T4) βρίσκονται σε κανονικά επίπεδα και/ή έχουν εκδηλωθεί τυπικά συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής όπως οι πολυβιταμίνες, μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για ελεύθερη και ολική T3, συνεπώς ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για οποιαδήποτε συνταγογραφούμενα ή μη φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής λαμβάνει ο εξεταζόμενος . Οι οξείες ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων της λειτουργίας του θυρεοειδούς. Γενικότερα συνίσταται οι εξετάσεις το θυρεοειδούς να αποφεύγονται στους νοσοκομειακούς ασθενείς ή να αναβάλλονται έως ότου ο ασθενής αναρρώσει πλήρως από την οξεία νόσο.

TSH

Επίσης γνωστή ως: Θυρεοτροπίνη.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η διάγνωση νόσων του θυρεοειδούς και να παρακολουθεί η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού και του υπερθυρεοειδισμού, ορισμένες φορές η εξέταση TSH  χρησιμοποιείται στον έλεγχο των νεογνών για τον εντοπισμό του εγγενούς υποθυρεοειδισμού, δεν υπάρχει ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με το κατά πόσον πρέπει ο σχετικός έλεγχος να πραγματοποιείται σε ενήλικες.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν υπάρχουν ενδείξεις ή έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού ή υποθυρεοειδισμού, ή/και παρουσιάζεται διόγκωση του θυρεοειδούς (βρογχοκήλη) ή όταν έχει εμφανιστεί οζίδιο στον θυρεοειδή (με την μορφή μίας μικρής μάζας πάνω στον αδένα η οποία μπορεί να είναι στέρεα ή να έχει την μορφή κύστης που είναι γεμάτη με υγρό), επίσης όταν ο εξεταζόμενος λαμβάνει θεραπευτική αγωγή για νόσο του θυρεοειδούς.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, το δείγμα μπορεί να ληφθεί και με τρύπημα της φτέρνας στα βρέφη.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής όπως οι πολυβιταμίνες, μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για TSH, συνεπώς ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για οποιαδήποτε συνταγογραφούμενα ή μη φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής λαμβάνει ο εξεταζόμενος. Εάν έχει χορηγηθεί ορμόνη του θυρεοειδούς ως θεραπευτική αγωγή, συνιστάται η δειγματοληψία να πραγματοποιηθεί προτού ο ασθενής λάβει την ημερήσια συνιστώμενη δόση. Οι οξείες ασθένειες μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων TSH. Γενικότερα συνίσταται οι εξετάσεις το θυρεοειδούς να αποφεύγονται στους νοσοκομειακούς ασθενείς ή να αναβάλλονται έως ότου ο ασθενής αναρρώσει πλήρως από την οξεία νόσο.

VLDL

Επίσης γνωστή ως: VLDL χοληστερόλη, VLDL-C

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σαν τμήμα της εξέτασης προφίλ λιπιδίων στο πλαίσιο της τακτικής ιατρικής εξέτασης (τουλάχιστον μια φορά κάθε 4 με 6 χρόνια στους ενήλικες, στα παιδιά τουλάχιστον μια φορά μεταξύ της ηλικίας των 9 και των 11 ετών και επαναληπτικά μεταξύ της ηλικίας των 17 και 21 ετών), πιο συχνά εάν ο εξεταζόμενος επιβαρύνεται με παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση καρδιακής νόσου.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα ή εναλλακτικά με τρύπημα στο δάκτυλο.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν η εξέταση να πραγματοποιείται με τον εξεταζόμενο σε νηστεία. Για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 9 και 12 ωρών προ της εξέτασης, μόνο η κατανάλωση νερού επιτρέπεται. Επιπλέον ο εξεταζόμενος δεν θα πρέπει να έχει καταναλώσει αλκοόλ για χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν από την πραγματοποίηση της εξέτασης. Ο επιβλέπων ιατρός ωστόσο μπορεί να αποφασίσει την πραγματοποίηση της εξέτασης χωρίς νηστεία. Ο εξεταζόμενος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που του έχουν δοθεί και να ενημερώσει τους αιμολήπτες και το ιατρικό προσωπικό του διαγνωστικού εργαστηρίου σχετικά με το αν έχει νηστέψει ή όχι προ της εξέτασης.

Αιματοκρίτης

Επίσης γνωστή ως: Hct, Crit, PCV, Αιμοσφαιρίνη και Αιματοκρίτης.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί η αναλογία του αίματος που αντιστοιχεί στα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBCs), προκειμένου να ελεγχθούν, να διαγνωστούν ή να παρακολουθηθούν ασθένειες που επηρεάζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, σαν μέρος της τακτικής εξέτασης υγείας ή όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται ότι ο εξεταζόμενος πάσχει από αναιμία ή πολυκυτταραιμία.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Μαζί με την εξέταση αιμοσφαιρίνης, ή σαν μέρος της γενικής εξέτασης αίματος (CBC) στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της υγείας ή όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα αναιμίας (αδυναμία, εξάντληση) ή πολυκυτταραιμίας (ναυτία, πονοκέφαλος), σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση ασθενειών που επηρεάζουν τα ερυθροκύτταρα και προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ή με τρύπημα του δακτύλου (σε παιδιά και ενήλικες) ή με τρύπημα της φτέρνας (στα νεογνά).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Αιμοσφαιρίνη

Επίσης γνωστή ως: Hgb, Hb, Αιμοσφαιρίνη και Αιματοκρίτης.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα στο πλαίσιο του τακτικού γενικού ελέγχου της υγείας, προκειμένου να ελεγχθούν και να διαγνωστούν ασθένειες που επηρεάζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, όταν ο ασθενής πάσχει από αναιμία (χαμηλή αιμοσφαιρίνη) ή πολυκυτταραιμία (υψηλή αιμοσφαιρίνη), προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα αυτών των καταστάσεων και να παρακολουθηθεί η ανταπόκριση στην θεραπεία.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Μαζί με την εξέταση του αιματοκρίτη, ή σαν μέρος της γενικής εξέτασης αίματος (CBC) στο πλαίσιο της τακτικής αξιολόγησης της υγείας ή όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα αναιμίας (αδυναμία, εξάντληση) ή πολυκυτταραιμίας (ναυτία, πονοκέφαλος), σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση αυτών των ασθενειών και της ανταπόκρισης του ασθενούς στην χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ή με τρύπημα του δακτύλου (σε παιδιά και ενήλικες) ή με τρύπημα της φτέρνας (στα νεογνά).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Αλβουμίνη

Επίσης γνωστή ως: ALB.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ελεγχθεί η παρουσία ηπατικής ή νεφρικής διαταραχής και να βοηθηθεί η διάγνωσή τους, ορισμένες φορές προκειμένου να αξιολογηθεί η διατροφική κατάσταση, ιδιαίτερα στους νοσοκομειακούς ασθενείς.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Τακτικά στο πλαίσιο των γενικών εξετάσεων φυσικής κατάστασης, όταν ο επιβλέπων  ιατρός θεωρεί ότι έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα ηπατικής ή νεφρικής νόσου, ορισμένες φορές όταν παρατηρείται απότομη, μη επιθυμητή απώλεια βάρους, όταν εκδηλώνεται συμπτωματολογία υποσιτισμού ή πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

ΑΝΑ

Επίσης γνωστή ως: Φθορίζοντα Αντιπυρηνικά Αντισώματα, FANA, έλεγχος αντιπυρηνικών αντισωμάτων, δοκιμασία αντιπυρηνικών αντισωμάτων, εκχύλισμα αντισωμάτων έναντι πυρηνικών αντιγόνων, ΕΝΑ.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για τον εντοπισμό και την εξυπηρέτηση της διάγνωσης συγκεκριμένων αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και το σύνδρομο Sjοgren μεταξύ διάφορων τύπων.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν κάποιος ιατρός πιστεύει ότι εκδηλώνεται η τυπική συμπτωματολογία διαφόρων αυτοάνοσων ασθενειών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι, ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι ορισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης ANA, συνεπώς ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για κάθε συνταγογραφούμενο ή μη συνταγογραφούμενο σκεύασμα που έχει χορηγηθεί, ή σχετικά με ναρκωτικές ουσίες που πιθανόν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον εξεταζόμενο.

ASO

Επίσης γνωστή ως: ASLO, Αντιστρεπτολυσίνη O

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Για να καθορισθεί εάν ο εξεταζόμενος πρόσφατα πέρασε στρεπτοκοκκική λοίμωξη που προκλήθηκε από βακτήρια στρεπτόκοκκου ομάδας Α, όπως και για να βοηθηθεί η διάγνωση επιπλοκών που οφείλονται σε στρεπτοκοκκική λοίμωξη, όπως ο ρευματικός  πυρετός ή η σπειραματονεφρίτιδα, μια μορφή νόσου των νεφρών.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται συμπτώματα όπως ο πυρετός, ο πόνος στο στήθος, εξάντληση και δυσκολία στην αναπνοή που υποδηλώνουν ρευματικό πυρετό, ή συμπτώματα όπως η συσσώρευση υγρού (οίδημα) και σκουρόχρωμων ούρων που συνδέονται με την σπειραματονεφρίτιδα, ειδικά όταν ο ασθενής έπασχε πρόσφατα από στρεπτοκοκκική λοίμωξη ομάδος A (GAS), η οποία δεν διαγνώστηκε και δεν θεραπεύτηκε κατάλληλα.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Ο ασθενής πιθανώς να λάβει οδηγίες για την αποφυγή της τροφής (νηστεία) για χρονικό διάστημα έξη ωρών προ της δειγματοληψίας για την εξέταση.

AST

Επίσης γνωστή ως: γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση του ορού, SGOT, GOT, ασπαρτική τρανσαμινάση.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ανιχνευθεί ηπατική βλάβη, ή/και για να εξυπηρετηθεί η διάγνωση ηπατικής νόσου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο επιβλέπων ιατρός θεωρήσει ότι έχει εκδηλωθεί συμπτωματολογία ηπατικής διαταραχής, που περιλαμβάνει πόνο στην κοιλιακή χώρα, ναυτία και εμετό, κιτρινωπό δέρμα (ίκτερος), ή πιθανή έκθεση σε κάποιον ιό της ηπατίτιδας, επίσης ενδέχεται να αποτελέσει τμήμα του πλήρους μεταβολικού πάνελ, όταν πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος υγείας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

BNP Και ΝΤ-ProBNP

Επίσης γνωστή ως: εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο, proBNP, νατριουρητικά πεπτίδια.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανίχνευση, διάγνωση και  αξιολόγηση της σοβαρότητας της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (CHF).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

‘Όταν εκδηλώνεται η τυπική συμπτωματολογία της καρδιακής ανεπάρκειας, που περιλαμβάνει την εξάντληση και την δυσκολία στην αναπνοή, όπως και όταν χορηγείται θεραπευτική αγωγή για την CHF.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

CA 15-3

Επίσης γνωστή ως: CA-Μαστού, Καρκινικό Αντιγόνο Μαστού

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να παρακολουθηθεί η έκβαση της θεραπευτικής προσέγγισης σε περιπτώσεις επιθετικού καρκίνου του μαστού, και να επιβλεφθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σε περιπτώσεις ασθενών όπου έχει χορηγηθεί ή εξακολουθεί να χορηγείται θεραπευτική αγωγή έναντι του επιθετικού καρκίνου του μαστού.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

CA 19-9

Επίσης γνωστή ως: Υδατανθρακικό αντιγόνο 19-9, Καρκινικό Αντιγόνο-GI, CA-GI, CA 19-9

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Κατά κύριο λόγο προκειμένου να παρακολουθηθεί η θεραπευτική αγωγή που χορηγείται έναντι του καρκίνου του παγκρέατος, και να επιβλεφθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει και στην διάγνωση του καρκίνου του παγκρέατος.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Κατά την διάρκεια ή/και μετά την χορήγηση αγωγής έναντι του καρκίνου του παγκρέατος.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα, ορισμένες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν δείγματα που προέρχονται από άλλους τύπους βιολογικών υγρών.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

Αλδολάση

Αλδολάση

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Ως ένζυμο η αλδολάση εξυπηρετεί την μετατροπή της γλυκόζης σε ενέργεια. Απαντάται σε ολόκληρο τον οργανισμό, ωστόσο σε υψηλά επίπεδα ανιχνεύεται συγκεντρωμένη κυρίως στον μυϊκό ιστό. Σε περίπτωση μυϊκής βλάβης αυξάνονται τα επίπεδα της αλδολάσης στην κυκλοφορία του αίματος. Συνεπώς η εξέταση αίματος για τα επίπεδα της αλδολάσης μπορεί να ζητηθεί όταν χρειάζεται να διαγνωσθούν και να παρακολουθηθούν συγκεκριμένες ασθένειες που συνδέονται με μυοσκελετικές βλάβες. Άλλες εξετάσεις μυϊκών ενζύμων, ιδιαίτερα η εξέταση κρεατινικής κινάσης, έχουν σχεδόν αντικαταστήσει την εξέταση αλδολάσης λόγω της υψηλότερης ευαισθησίας τους, παρ’ όλα αυτά, σε ένα μικρό ποσοστό πασχόντων από μυϊκούς πόνους,  τα επίπεδα αλδολάσης μπορεί να είναι αυξημένα παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα κρεατινικής κινάσης έχουν παραμείνει σταθερά. Συνεπώς, η εξέταση ενδέχεται να ζητηθεί από τους ρευματολόγους ως πρόσθετη επιβεβαίωση, πέραν του ελέγχου κρεατινικής κινάσης.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

 

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

 

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

CA 125

Επίσης γνωστή ως: Καρκινικός δείκτης CA-125

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να παρακολουθηθεί η θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών ή να ανιχνευθεί υποτροπή της νόσου, ορισμένες φορές προκειμένου να αξιολογηθεί μία μάζα που έχει εντοπιστεί στην περιοχή της λεκάνης (πυελική μάζα), η εξέταση δεν συνιστάται για τον τακτικό έλεγχο ασυμπτωματικών γυναικών, ωστόσο ορισμένες φορές μπορεί να ζητηθεί για να βοηθήσει στην ανίχνευση του πρώιμου καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες που έχουν ταυτοποιηθεί ως υπαγόμενες στην ζώνη υψηλού κινδύνου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Προτού χορηγηθεί θεραπεία έναντι του καρκίνου των ωοθηκών, και κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας, ορισμένες φορές όταν έχει εντοπιστεί πυελική μάζα ή η γυναίκα υπάγεται στην ζώνη υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι

Anti-CCP

Επίσης γνωστή ως: Αντίσωμα έναντι CCP, Αντίσωμα έναντι κιτρουλλίνης, Αντίσωμα κυκλικού πεπτιδίου κιτρουλλίνης.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να διαγνωσθεί η ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) και να επιτευχθεί η διαφοροδιαγνωστική διάκρισή της από άλλους τύπους αρθρίτιδας, επίσης προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόγνωση ασθενούς που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται την ρευματοειδή αρθρίτιδα ως την υποκείμενη αιτία της φλεγμονής των αρθρώσεων σε ασθενή που πάσχει από συμπτώματα πόνου, ακαμψίας, περιορισμένης κινητικότητας και πρηξίματος σε πολλές αρθρώσεις.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Ο ιατρός πρέπει να έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή συμπληρώματα που λαμβάνονται προ της εξέτασης. Ενδέχεται ο εξεταζόμενος να λάβει οδηγία για διακοπή της πρόσληψης πολυβιταμινών ή συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν βιοτίνη (βιταμίνη B7) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 ωρών προ της λήψης του δείγματος.

CEA

Επίσης γνωστή ως: Καρκινοεμβρυικό Αντιγόνο

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Κατά κύριο λόγο για την παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής που έχει χορηγηθεί έναντι κάποιας μορφής καρκίνου τόσο ως προς την ανταποκρισιμότητα όσο και ως προς την υποτροπή, ως μια ένδειξη σχετικά με την έκταση του καρκίνου ή το μέγεθος του όγκου που έχει παρουσιασθεί (όγκος της αλλοίωσης) ή ως συμπληρωματική πηγή πληροφορίας προς διευκόλυνση της σταδιοποίησης  του καρκίνου. Ορισμένες φορές μπορεί να ζητηθεί στο πλαίσιο των περεταίρω ελέγχων που ακολουθούν ένα θετικό εύρημα στον τακτικό έλεγχο για παρουσία καρκίνου, όπως και μετά την χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα επίπεδα του αντιγόνου έχουν κατέβει στα φυσιολογικά επίπεδα (ως ένδειξη ότι ο καρκίνος έχει πιθανώς απομακρυνθεί επιτυχώς).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο ασθενής έχει διαγνωσθεί με καρκίνο του παγκρέατος, των πνευμόνων, του μαστού, των ωοθηκών, του παχέως εντέρου, με μυελικό θυρεοειδές καρκίνωμα ή άλλο τύπο καρκίνου, πριν από την έναρξη της θεραπείας και εν συνεχεία, σε περίπτωση που τα επίπεδα του αντιγόνου αυξηθούν, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της θεραπείας, ορισμένες φορές όταν η υποψία του καρκίνου δεν έχει επιβεβαιωθεί διαφοροδιαγνωστικά-προκειμένου να βοηθηθεί η ανίχνευσή του.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα, ορισμένες φορές και άλλα βιολογικά υγρά του σώματος όπως υγρό από την κοιλιακή χώρα (περιτοναϊκό), από το στήθος (υπεζωκοτικό) ή από την σπονδυλική στήλη (εγκεφαλονωτιαίο-CSF) .

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

CK

Επίσης γνωστή ως: Κρεατινινική Κινάση, Ολική CK, Κρεατινινική Φωσφοκινάση, CPK

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ανιχνευθεί και να παρακολουθηθεί βλάβη στον μυϊκό ιστό, προκειμένου να βοηθηθεί η διάγνωση καταστάσεων που σχετίζονται μυϊκή βλάβη, για ανίχνευση της καρδιακής προσβολής, η τελευταία  εξέταση έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από τις εξετάσεις Τροπονίνης Τ και Ι-δείκτες που έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ειδικότητα ως προς τον καρδιακό μυϊκό ιστό, παρ’ όλα αυτά μπορεί ορισμένες φορές να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την ανίχνευση μιας δεύτερης ή μεταγενέστερης καρδιακής προσβολής.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται μυϊκή αδυναμία, μυϊκοί πόνοι, ή/και  σκουρόχρωμα ούρα και ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται την παρουσία μυϊκής βλάβης, ορισμένες φορές προκειμένου να παρακολουθηθεί η παραμονή ή επούλωση ή ενός τραύματος.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

CK-MB

Επίσης γνωστή ως: CPK-MB

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να επιτευχθεί διαφοροδιαγνωστική διάκριση μεταξύ βλάβης του σκελετικού και του καρδιακού μυός, ορισμένες φορές για να καθορισθεί εάν ο ασθενής έχει υποστεί καρδιακή προσβολή (εάν η εξέταση Τροπονίνης δεν είναι διαθέσιμη), επίσης για να ανιχνεύσει μια δεύτερη ή μεταγενέστερη καρδιακή προσβολή ή για να παρακολουθηθεί επιπρόσθετη καρδιακή βλάβη.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα Κρεατινινική κινάσης  (CK) και ο επιβλέπων ιατρός επιθυμεί να καθορίσει εάν αυτό οφείλεται σε βλάβη του σκελετικού ή του καρδιακού μυός, όταν υπάρχει υποψία δεύτερης καρδιακής προσβολής ή καρδιακής βλάβης σε εξέλιξη.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

CRP

Επίσης γνωστή ως: C-Αντιδρώσα πρωτεϊνη

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία φλεγμονής, και να παρακολουθηθεί η ανταπόκριση σε θεραπεία έναντι φλεγμονώδους αντίδρασης.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται την παρουσία οξείας κατάστασης που προκαλεί φλεγμονή, όπως μια σοβαρή βακτηριακή ή μυκητιασική λοίμωξη, ή όταν ο ασθενής υποφέρει από κάποια φλεγμονώδη πάθηση όπως η αρθρίτιδα, κάποιο αυτοάνοσο νόσημα ή από την νόσο του φλεγμονώδους εντέρου.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

DHEAS

Επίσης γνωστή ως: DHEA-SO4, DHEA-θειικό άλας.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η αξιολόγηση της λειτουργίας των επινεφριδίων, για να ανιχνευθούν καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι των επινεφριδίων, στο πλαίσιο της διαφοροδιαγνωστικής προσέγγισης για τον καθορισμό της υποκείμενης αιτίας της εμφάνισης αρρενωπών φυσικών χαρακτηριστικών σε νεαρά κορίτσια και σε γυναίκες, ή πρόωρης εφηβείας στα αγόρια.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ένα κορίτσι ή μια γυναίκα παρουσιάζει υπερβολικά ανεπτυγμένη τριχοφυΐα στο πρόσωπο και το σώμα (χυρσουρχισμός), ακμή, απουσία εμμηνορροϊκών περιόδων (αμηνόρροια),  ή όταν μια γυναίκα έχει προβλήματα γονιμότητας, όταν ένα αγόρι δείχνει σημάδια εξαιρετικά πρόωρης εφηβείας όπως βάθυνση της φωνής, ανεπτυγμένη ηβική τριχοφυΐα ή μη φυσιολογική μυϊκή ανάπτυξη.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι, ωστόσο είναι επιθυμητό οι γυναίκες να συννενούνται με τον επιβλέποντα ιατρό σχετικά με τον χρόνο της εξέτασης, μπορεί να ζητηθεί η δειγματοληψία να πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα πριν ή μετά την εκδήλωση της μηνιαίας περιόδου.

GGT

Επίσης γνωστή ως: Γάμμα Γλουταμική Τρανσπεπτιδάση, GGTP, Γάμμα-GT, GTP

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί η πιθανότητα παρουσίας νόσου του ήπατος ή του χοληδόχου πόρου, ή κατά την διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση που ακολουθεί ένα εύρημα αυξημένης αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) προκειμένου να γίνει διάκριση της υποκείμενης αιτίας μεταξύ ασθένειας του ήπατος ή των οστών, ορισμένες φορές για να ελεγχθεί ή να παρακολουθηθεί η κατάχρηση αλκοόλ.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται συμπτώματα νόσου του ήπατος ή του χοληδόχου πόρου, ή στο πλαίσιο της παρακολούθησης μιας ένδειξης αυξημένων επιπέδων ALP.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Τα επίπεδα της GGT είναι μειωμένα μετά από τα γεύματα, πιθανόν να ζητηθεί ο εξεταζόμενος να ακολουθήσει νηστεία  (αποφυγή κατανάλωσης τροφής και ποτών εκτός νερού) για τουλάχιστον 8 ώρες πριν από την λήψη του δείγματος. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον εξεταζόμενο να διακόψει την κατανάλωση αλκοόλ όπως και την πρόσληψη ορισμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Aσβέστιο

Επίσης γνωστή ως: ολικό ασβέστιο, ιονισμένο ασβέστιο.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ελεγχθεί, να διαγνωσθεί και να παρακολουθηθεί ένα μεγάλο εύρος παθήσεων κλινικού ενδιαφέροντος.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σαν μέρος της τακτικής εξέτασης του μεταβολικού πάνελ, όταν έχει εκδηλωθεί η τυπική συμπτωματολογία ή υπάρχει διάγνωση ασθένειας που επηρεάζει τους νεφρούς, τα οστά, τον θυρεοειδή, τον παραθυρεοειδή ή τα νεύρα ή όταν παρουσιάζονται συμπτώματα σημαντικής αύξησης ή μείωσης των συγκεντρώσεων του ασβεστίου στην κυκλοφορία, όταν ο ασθενής βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν χρειάζεται παρακολούθηση των επιπέδων του ιοντιζόμενου ασβεστίου στην κυκλοφορία, όταν υπάρχει διάγνωση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, ή όταν έχει χορηγηθεί αγωγή για μη φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου στην κυκλοφορία προκειμένου να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα αίματος που λαμβάνεται με εισαγωγή βελόνας σε φλέβα του βραχίονα. Εάν χρειασθεί λήψη δείγματος ούρων, μπορεί να ληφθεί δείγμα ούρων 24-ώρου, ή να πραγματοποιηθεί χρονομετρημένη συλλογή δειγμάτων σε τακτά συντομότερα χρονικά διαστήματα. Ορισμένες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας για τα ούρα, παρόλο που η χρονομετρημένη συλλογή προτιμάται.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Οι τρέχουσες πρακτικές δεν απαιτούν την νηστεία. Μπορεί να δοθούν οδηγίες για την διακοπή της πρόληψης συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως είναι το λίθιο, τα αντιόξινα, τα διουρητικά και τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν βιταμίνη D μεταξύ άλλων, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της εξέτασης.

Αυξητική Ορμόνη

Επίσης γνωστή ως: GH, Ανθρώπινη Αυξητική Ορμόνη, HGH, Σωματοτροπίνη, εξέταση διέγερσης αυξητικής ορμόνης, εξέταση καταστολής αυξητικής ορμόνης.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η διάγνωση σε περιπτώσεις έλλειψης αυξητικής ορμόνης, ή σπανιότερα, όταν υπάρχει κλινική υποψία υπερβολικής παραγωγής αυξητικής ορμόνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, όπως και για να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής έναντι της υπερβολικής παραγωγής αυξητικής ορμόνης.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ένα παιδί παρουσιάζει αφύσικα χαμηλό ανάστημα και καθυστερημένη ανάπτυξη ή, ορισμένες φορές όταν ένας ενήλικας παρουσιάζει μειωμένη οστική πυκνότητα ή/και μυϊκή δύναμη και αυξημένα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα τα οποία μπορούν να συσχετισθούν με ανεπαρκή παραγωγή GH, όταν ένα παιδί ή ενήλικας παρουσιάζουν σημάδια και συμπτώματα που υποδηλώνουν την υπερβολική παραγωγή αυξητικής ορμόνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει δύο σπάνιες ιατρικές καταστάσεις, τον γιγαντισμό και την ακρομεγαλία, τέλος όταν υπάρχει κλινική υποψία για νόσο των ενδοκρινών αδένων και τα επίπεδα διάφορων ενδοκρινών ορμονών είναι μη φυσιολογικά.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Συνήθως αρκετά δείγματα φλεβικού αίματος λαμβάνονται σε χρονομετρημένα διαστήματα, ορισμένες φορές ένα δείγμα αίματος μπορεί να ληφθεί ύστερα από περίοδο νηστείας και ανάπαυσης, ύστερα από περίοδο έντονης άσκησης ή μετά από την πρόσληψη διαλύματος γλυκόζης (ζάχαρης).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την νηστεία, προκειμένου ο εξεταζόμενος να προετοιμασθεί για την δειγματοληψία.

Β-HCG

Επίσης γνωστή ως: hCG εγκυμοσύνης, Ποιοτική hCG, Ποσοτική hCG, Βήτα hCG, Ολική βήτα hCG.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί μια εγκυμοσύνη, να ανιχνευθεί μία έκτοπη εγκυμοσύνη, να παρακολουθηθεί μια εγκυμοσύνη που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο αποτυχίας, ορισμένες φορές προκειμένου μια γυναίκα να ελεγχθεί ως προς το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης πριν από την χορήγηση διάφορων θεραπευτικών σχημάτων, ή σαν μέρος του πάνελ των εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για να ελεγχθούν διαμαρτίες διαπλάσεως  και εμβρυϊκές ανωμαλίες (π.χ. έλεγχος συνδρόμου Down πρώτου τριμήνου, έλεγχος μητρικού ορού δευτέρου τριμήνου).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν υπάρχει υποψία εγκυμοσύνης (η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία περί τις 10 ημέρες μετά από την παρατήρηση απουσίας της εμμήνου ρύσης, ενώ ορισμένες μέθοδοι μπορούν να ανιχνεύσουν την hCG ακόμα νωρίτερα), όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν την παρουσία έκτοπης εγκυμοσύνης, ή όταν μια εγκυμοσύνη αποτύχει, όπως και πριν από την από την χορήγηση συγκεκριμένων θεραπευτικών σχημάτων.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ούρων, που κατά προτίμηση το έχουν συλλέξει κατά την πρώτη πρωινή ούρηση, ή ένα δείγμα αίματος που έχει ληφθεί από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Ο εξεταζόμενος δεν θα πρέπει να πιεί μεγάλη ποσότητα υγρού πριν από την συλλογή δείγματος ούρων για την εξέταση εγκυμοσύνης, επειδή ένα δείγμα ούρων που έχει αραιωθεί υπερβολικά μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται προετοιμασία για την λήψη δείγματος ολικού αίματος.

Βαλπροϊκό Οξύ

Επίσης γνωστή ως: Βαλπροϊκό, ελεύθερο βαλπροϊκό οξύ.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί η συγκέντρωση του βαλπροϊκού οξέως στο αίμα, με στόχο την διατήρηση των θεραπευτικών επιπέδων και την αξιολόγηση της τοξικότητας.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής προκειμένου να παρακολουθηθούν τα επίπεδα του φαρμάκου, ή σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων που συνδέονται με φαρμακευτικές παρενέργειες και τοξικότητα.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Δεν είναι απαραίτητη κάποια προετοιμασία για την πραγματοποίηση της εξέτασης, ωστόσο ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την επιλογή του χρόνου της δειγματοληψίας. Δεδομένου ότι οι χρόνοι χορήγησης των δόσεων μπορεί να ποικίλλουν, και ορισμένα σκευάσματα έχουν σύνθεση που επιτρέπει την απελευθέρωση της δραστικής ουσίας σε συγκεκριμένους χρόνους, η ακριβής οργάνωση της δειγματοληψίας μπορεί να ποικίλλει. Συνήθως, ο συνιστώμενος χρόνος για την συλλογή του δείγματος τοποθετείται ακριβώς πριν την χορήγηση της επόμενης δόσης, όταν η συγκέντρωση του φαρμάκου στην κυκλοφορία βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει ότι η ποσότητα της δραστικής ουσίας που παραμένει στο αίμα είναι η ελάχιστη δυνατή.

Ηλεκτρολύτες

Νάτριο-ζωτικής σημασίας για την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, περιλαμβανομένης της λειτουργίας των μυών και των νεύρων, Κάλιο-ζωτικής σημασίας για τον κυτταρικό μεταβολισμό και την μυϊκή λειτουργία. CO2-εξυπηρετεί την διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας (PH). Χλώριο-βοηθάει στην ρύθμιση της ποσότητας των υγρών του σώματος και στην διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Έλεγχοι νεφρικής λειτουργίας:

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σαν μέρος της τακτικής εξέτασης γενικής υγείας, όταν ο ασθενής εισάγεται σε νοσοκομειακή μονάδα, όπως και κατά την εισαγωγή σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Ενδέχεται να δοθούν οδηγίες  νηστείας (πρόσληψη μόνο νερού) για 10 με 12 ώρες πριν από την λήψη του δείγματος. Ανάλογα με την αιτία της παραπομπής του εξεταζόμενου το δείγμα μπορεί να ληφθεί μετά από την νηστεία ή σε τυχαία βάση. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες που του έχουν δοθεί.

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Κρεατινίνη-απόβλητο που παράγεται στους μύες, απομακρύνεται από την κυκλοφορία μέσω της νεφρικής λειτουργίας, συνεπώς τα επίπεδά της στην κυκλοφορία του αίματος αποτελούν μια καλή ένδειξη σχετικά με το κατά πόσον τα νεφρά λειτουργούν σωστά.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

 

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

 

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Βιταμίνη B

Επίσης γνωστή ως: Σύμπλεγμα Βιταμίνης B, θειαμίνη (Β1), ριβοφλαβίνη (Β2), νιασίνη (Β3), παντοθενικό οξύ (Β5), φωσφορική πυριδοξάλη (Β6), βιοτίνη (Β7).

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ελεγθούν και να εντοπιστούν ήπιες ή σοβαρές ελλείψεις της βιταμίνης B.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχει εκδηλωθεί συμπτωματολογία που μπορεί να συνδέεται με την έλλειψη της βιταμίνης Β, όταν ο εξεταζόμενος εντάσσεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για έλλειψη, ή όταν έχει διαγνωσθεί πάθηση που συσχετίζεται με δυσαπορρόφηση της συγκεκριμένης βιταμίνης.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ένα τυχαίο δείγμα ούρων ή ένα δείγμα ούρων 24ώρου μπορεί επίσης να ζητηθεί.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Συνήθως απαιτείται νηστεία προ της αιματολογικής εξέτασης.

Βιταμίνη D

Επίσης γνωστή ως: Εργοκαλσιφερόλη (D2), Χοληκαλσιφερόλη (D3), Καλσιδιόλη (25-υδροξυβιταμίνη D), Καλσιφεδιόλη (25-υδροξυ-βιταμίνη D), Καλσιτριόλη (1,25 διυδρόξυβιταμίνη D).

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να εντοπιστούν ελλείψεις της βιταμίνης D, και, σε περίπτωση που χορηγείται σχετικό συμπλήρωμα διατροφής, να αξιολογηθεί η επάρκειά του.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν τα επίπεδα του ασβεστίου, του φωσφόρου και/ή της ορμόνης του παραθυρεοειδούς είναι μη φυσιολογικά, όταν υπάρχουν ευρήματα που υποδηλώνουν ασθένεια ή αδυναμία των οστών, όταν υπάρχει κλινική υποψία έλλειψης της βιταμίνης D ή ο ασθενής εντάσσεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για έλλειψη της βιταμίνης D, πριν από την έναρξη χορήγησης αγωγής έναντι της οστεοπόρωσης, κατά περιόδους για να παρακολουθηθεί η θεραπεία για έλλειψη της βιταμίνης D.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Βιταμίνη Α

Επίσης γνωστή ως: Ρετινόλη.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ανιχνευθεί έλλειψη ή τοξικότητα της βιταμίνης Α.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα που υποδηλώνουν έλλειψη ή υπερβολική παρουσία της βιταμίνης Α, ή όταν ο εξεταζόμενος υπάγεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για έλλειψη.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Η νηστεία είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να καταναλωθεί καθόλου αλκοόλ για χρονικό διάστημα 24 ωρών προ της δειγματοληψίας.

Γενική Εξέταση Αίματος

Επίσης γνωστή ως: Αιμοδιάγραμμα, CBC, CBC με διαφορική.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί η γενική κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου, και να ελεγχθεί, να διαγνωσθεί και να παρακολουθηθεί μια μεγάλη κατηγορία παθήσεων και ιατρικών καταστάσεων που επηρεάζουν τα κύτταρα του αίματος, όπως η αναιμία, οι λοιμώξεις, οι φλεγμονές, οι αιμορραγικές διαταραχές και ο καρκίνος.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Ως μέρος της τακτικής εξέτασης υγείας, όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα που ενδέχεται να συσχετίζονται με παθήσεις που επηρεάζουν τα κύτταρα του αίματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να παρακολουθηθεί η χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή, ή όταν ο ένας ασθενής λαμβάνει θεραπεία που είναι γνωστό ότι επηρεάζει τα κύτταρα του αίματος.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

‘Ένα δείγμα αίματος που λαμβάνεται από φλέβα στον βραχίονα, ή με τρύπημα ενός δακτύλου του χεριού ή της φτέρνας (στα νεογνά).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Γενική Εξέταση Ούρων

Επίσης γνωστή ως: Ανάλυση ούρων.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ελεγθούν, να διαγνωσθούν και/ή να παρακολουθηθούν διάφορες ασθένειες και καταστάσεις ιατρικού ενδιαφέροντος, όπως οι νεφρική διαταραχή ή οι λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχει εκδηλωθεί η τυπική συμπτωματολογία της ουρολοίμωξης που μπορεί να περιλαμβάνει κοιλιακό πόνο, πόνο στην πλάτη, ασυνήθιστα συχνή ή επώδυνη ούρηση, ορισμένες φορές σαν μέρος των γενικών εξετάσεων αξιολόγησης της υγείας, στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου, κατά την διαδικασία εισαγωγής του ασθενούς σε νοσοκομειακή μονάδα ή στο πλαίσιο της προεγχειρητικής προετοιμασίας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ούρων μεταξύ των 30 και 60ml, η επάρκεια της ποσότητας είναι αναγκαία για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ορισμένες φορές ενδέχεται η λήψη του δείγματος να απαιτεί εφαρμογή τεχνικής καθαρής συλλογής, η οποία περιλαμβάνει προσεκτικό καθαρισμό της περιοχής πλησίον της απόληξης της ουρήθρας σε γυναίκες και άνδρες. Για την συλλογή του δείγματος παρέχεται ειδικό ουροδοχείο, κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας θα πρέπει να απορριφθούν τα ούρα που εξέρχονται πρώτα από την ουρήθρα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξετάσεις Γλυκόζης

Επίσης γνωστή ως: γλυκόζη αίματος, γλυκόζη αίματος νηστείας, σάκχαρο αίματος, σάκχαρο αίματος νηστείας, γλυκόζη πλάσματος νηστείας, γλυκόζη ούρων, δοκιμασία ανοχής γλυκόζης.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα διατηρούνται σε υγιή επίπεδα, προκειμένου να ελεγχτεί και να διαγνωσθεί η εκδήλωση διαβήτη και προδιαβήτη και να παρακολουθηθούν τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης (υπεργλυκαιμία) ή τα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης (υπογλυκαιμία) στο αίμα, όπως και για να ελεγχτούν τα επίπεδα γλυκόζης στα ούρα.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Γλυκόζη αίματος: όταν ο εξεταζόμενος έχει υπερβεί την ηλικία των 45 ετών ή όταν υπάγεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για εκδήλωση διαβήτη, όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα που υποδηλώνουν υψηλά ή χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, όταν ασθενής έχει διαγνωσθεί με διαβήτη απαιτούνται αρκετοί καθημερινοί αυτοέλεγχοι προκειμένου να παρακολουθηθούν  επαρκώς τα επίπεδα γλυκόζης στην κυκλοφορία.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ή σταγόνα αίματος που συλλέγεται ύστερα από τρύπημα του δακτύλου, ορισμένες φορές χρησιμοποιείται τυχαίο δείγμα ούρων. Κάποιοι διαβητικοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν συσκευή συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης, η οποία χρησιμοποιεί έναν μικρό αισθητήρα υπό την μορφή σύρματος που εισάγεται κάτω από το δέρμα στην περιοχή του υπογαστρίου και μετρά τα επίπεδα της γλυκόζης στην κυκλοφορία κατά τακτά χρονικά διαστήματα, παρέχοντας αποτελέσματα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Συνήθως συνιστάται η νηστεία (πλήρης αποφυγή κατανάλωσης τροφής και ποτών εξαιρουμένου του νερού) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 8 ωρών πριν από την πραγματοποίηση της εξέτασης της γλυκόζης του αίματος. Στους διαβητικούς ασθενείς, τα επίπεδα της γλυκόζης συχνά ελέγχονται τόσο κατά την διάρκεια της νηστείας όσο και μετά από την κατανάλωση γευμάτων προκειμένου η αξιολόγηση του διαβήτη να είναι η πληρέστερη δυνατή. Ο εξεταζόμενος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του επιβλέποντος ιατρού για τις τυχαίες και τις χρονολογημένες εξετάσεις γλυκόζης, όπως και για τον έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης ύστερα από την πρόσληψη γευμάτων.

Δ-Διμερές (D-DIMERS)

Επίσης γνωστή ως: Θραύσμα Δ-διμερούς, θραύσμα αποδόμησης ινώδους.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί ο αποκλεισμός επεισοδίων θρόμβωσης και να εξυπηρετηθεί η διάγνωση διαφόρων παθήσεων που συνδέονται με την θρόμβωση.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα θρόμβωσης ή οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης που προκαλεί μη φυσιολογικά πήγματα στο αίμα, όπως είναι η πνευμονική εμβολή, η θρόμβωση των εν τω βάθη φλεβών, ή η διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, ιδιαιτέρως προκειμένου να παρακολουθηθεί η θεραπεία της τελευταίας όπως και άλλων παθήσεων που συνδέονται με την υπερβολική θρόμβωση.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Διγοξίνη

Επίσης γνωστή ως: Ορισμένες φορές η εξέταση αναφέρεται με την εμπορική της ονομασία.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον η συγκέντρωση της διγοξίνης στο αίμα βρίσκεται εντός των θεραπευτικών επιπέδων, ή προκειμένου να ανιχνευθούν τοξικά επίπεδα του φαρμάκου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Ύστερα από την έναρξη θεραπείας με διγοξίνη και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη την διάρκειά της ώστε να επιβεβαιωθεί η φυσιολογικότητα των επιπέδων του φαρμάκου (ότι τα επίπεδα διατηρούνται εντός των θεραπευτικών ορίων, και δεν μειώνονται σε υποθεραπευτική κλίμακα ούτε αυξάνονται σε σημείο τοξικότητας).

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Δεν χρειάζεται κάποια ειδική προετοιμασία για την συγκεκριμένη εξέταση, ωστόσο η επιλογή του χρόνου της δειγματοληψίας είναι σημαντική. Κατά την διάρκεια της λήψης του δείγματος ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με το πότε ο εξεταζόμενος έλαβε την τελευταία δόση διγοξίνης.

Εξέταση Τοξοπλάσμωσης

Επίσης γνωστή ως: Toxoplasma gondii, T. gondii.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ανιχνευθεί η λοίμωξη από το παράσιτο Toxoplasma gondii σε έγκυο γυναίκα, σε αγέννητο βρέφος ή σε άνθρωπο που παρουσιάζει εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος (ανοσοκαταστολή) και έχει εκδηλώσει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος, ορισμένες φορές προκειμένου να καθορισθεί εάν κάποιος έχει μολυνθεί στο παρελθόν όπως και προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον ορισμένες επιπλοκές που έχουν παρατηρηθεί οφείλονται σε ενεργή λοίμωξη από  Toxoplasma.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν μια έγκυος γυναίκα ή κάποιος που παρουσιάζει εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος έχει εκτεθεί στο T. gondii και/ή παρουσιάζει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος, ή κάποια οξεία λοίμωξη των οφθαλμών ή του εγκεφάλου για την οποία ο θεράπων ιατρός υποψιάζεται ότι μπορεί να οφείλεται σε τοξοπλάσμωση.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, σπανιότερα ένα δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού συλλέγεται από το κάτω μέρος της πλάτης μέσω της εφαρμογής μιας διαδικασίας που ονομάζεται οσφυονωτιαία παρακέντηση ή παρακέντηση σπονδυλικής στήλης, ορισμένες φορές εφαρμόζεται αμνιοκέντηση για την συλλογή δείγματος αμνιακού υγρού από έγκυο γυναίκα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξετάσεις Αλλεργίας

Επίσης γνωστή ως: δοκιμασία RAST, screen αλλεργίας.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να υποστηριχθεί η διάγνωση των αλλεργιών, ορισμένες φορές ζητείται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της ανοσοθεραπευτικής αγωγής (θεραπεία απευαισθητοποίησης).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα που υποδηλώνουν την εκδήλωση αλλεργίας όπως είναι η κνίδωση, η δερματίτιδα, η ρινική συμφόρηση, το άσθμα, η οφθαλμική ερυθρίαση και ο κνησμός, ή οξείες αντιδράσεις (αναφυλακτικό σοκ).

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξετάσεις Σιδήρου

Επίσης γνωστή ως: Σίδηρος ορού, Fe ορού.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Ο σίδηρος αποτελεί βασικό θρεπτικό συστατικό το οποίο -μεταξύ άλλων λειτουργιών-είναι απαραίτητο για την παραγωγή υγειών ερυθρών αιμοσφαιρίων στον οργανισμό. Αποτελεί σημαντικό λειτουργικό τμήμα της αιμοσφαιρίνης, της πρωτεΐνης των ερυθροκυττάρων που συνδέεται με το οξυγόνο στους πνεύμονες και το απελευθερώνει στους ιστούς με την κυκλοφορία. Σε συνδυασμό με άλλες εξετάσεις σιδήρου, η εξέταση σιδήρου του ορού πραγματοποιείται προκειμένου να καθορισθούν τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα, και- σε συνδυασμό με άλλες εργαστηριακές εξετάσεις- να βοηθήσει την διάγνωση της αναιμίας που προκαλείται από ανεπάρκεια του σιδήρου, όπως και την διάγνωση της υπερσιδήρωσης.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη στην γενική εξέταση αίματος είναι χαμηλά, όπως και όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται ότι τα επίπεδα του σιδήρου στο αίμα είναι πολύ χαμηλά (σιδηροπενία) ή πολύ υψηλά (υπερσιδήρωση). Στην περίπτωση της προχωρημένης σιδηροπενικής αναιμίας τα συμπτώματα περιλαμβάνουν την αδυναμία, το αίσθημα εξάντλησης, την ζάλη, τον πονοκέφαλο και την χλωμότητα του δέρματος. Στην περίπτωση της υπερσιδήρωσης η υπερβολική συγκέντρωση σιδήρου στον οργανισμό μπορεί να καταστεί τοξική με καταστροφικές επιδράσεις σε ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, το πάγκρεας και το ήπαρ. Δεδομένου ότι ο σίδηρος δεν παράγεται από τον οργανισμό αλλά προσλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο ως θρεπτικό στοιχείο, η εξέταση είναι σημαντική για την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό της χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής, όπως και για την επιβεβαίωση της θεραπείας των ασθενειών που σχετίζονται με μη φυσιολογικά επίπεδα του σιδήρου στο αίμα.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Μπορεί ο εξεταζόμενος να λάβει οδηγίες για αιμοληψία το πρωί, ή/και για νηστεία για χρονικό διάστημα 12 ωρών πριν από την συλλογή του δείγματος, σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τον επιβλέποντα ιατρό ή/και από το εργαστήριο που πραγματοποιεί την εξέταση.

Επίχρισμα Αίματος

Επίσης γνωστή ως: Περιφερειακό επίχρισμα, εξέταση αίματος επί πλακός, μη αυτοματοποιημένη διαφορική εξέταση αίματος, διαφορική εξέταση λευκοκυττάρων, διαφορική εξέταση επί πλακός, εξέταση μορφολογίας ερυθροκυττάρων.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια, προκειμένου να διευκολυνθεί η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων λευκοκυττάρων και να καθορισθούν τα σχετικά ποσοστά με τα οποία εμφανίζονται στο αίμα, όπως και για να βοηθηθεί ο εντοπισμός, η διάγνωση ή/και η παρακολούθηση ενός μεγάλου εύρους ανεπαρκειών, ασθενειών και διαταραχών που αφορούν την παραγωγή, την λειτουργία και τον χρόνο ζωής των ερυθροκυττάρων.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν τα αποτελέσματα της γενικής αίματος ή/και του αυτόματου διαφορικού των λευκοκυττάρων είναι μη φυσιολογικά, ή όταν έχουν εκδηλωθεί σημάδια και συμπτώματα που δημιουργούν κλινική υποψία πάθησης των κυττάρων του αίματος.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα ή με τρύπημα του δακτύλου στους ενήλικες και με τρύπημα της φτέρνας στα βρέφη.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξέταση Ερυθράς

Επίσης γνωστή ως: Γερμανική ιλαρά, ιλαρά τριών ημερών, 3ήμερη ιλαρά.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον η παρουσία των αντισωμάτων έναντι της ερυθράς επαρκεί για να προστατευθεί ο εξεταζόμενος από τον ιό, προκειμένου να επαληθευτεί η παρουσία σχετικής λοίμωξης στο παρελθόν, ή να ανιχνευθεί πρόσφατη λοίμωξη που οφείλεται στον ιό της ερυθράς.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Πριν από ή κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης προκειμένου να επαληθευτεί η ανοσία, όταν μια έγκυος έχει εκδηλώσει την τυπική συμπτωματολογία της ιλαράς με εμφάνιση εξανθημάτων και πυρετό, όταν ένα νεογνό παρουσιάζει διαμαρτίες διαπλάσεως που μπορεί να οφείλονται σε ενδομήτρια λοίμωξη, εν γένει, οποτεδήποτε χρειάζεται να επαληθευτεί πρόσφατη λοίμωξη από τον ιό της ερυθράς ή να επαληθευτεί η ανοσία.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Για τους ενήλικες, δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, για τα βρέφη, δείγμα αίματος που λαμβάνεται με τρύπημα της φτέρνας και για τα νεογέννητα, δείγμα που λαμβάνεται από τον ομφάλιο λώρο.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Μέτρηση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων

Επίσης γνωστή ως: Μέτρηση ερυθροκυττάρων, μέτρηση RBC.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο αριθμός των ερυθροκυττάρων και να ελεγχθούν, να διαγνωσθούν και να παρακολουθηθούν ιατρικές καταστάσεις που επηρεάζουν τα ερυθροκύτταρα.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σαν μέρος της γενικής εξέτασης αίματος, κατά την διάρκεια τακτικής αξιολόγησης της κατάστασης της υγείας ή όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται ότι ο εξεταζόμενος πάσχει από κάποια κατάσταση όπως η αναιμία (μειωμένος αριθμός ερυθροκυττάρων) ή η πολυκυτταραιμία (αυξημένος αριθμός ερυθροκυττάρων).

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Για τους ενήλικες, δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα ή με τρύπημα του δακτύλου, για τα βρέφη, δείγμα αίματος που λαμβάνεται με τρύπημα της φτέρνας.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Ερυθροποιητίνη

Επίσης γνωστή ως: EPO

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η διάγνωση της αιτίας μιας αναιμίας, η διάγνωση κάποιας διαταραχής της φυσιολογικής λειτουργίας του μυελού των οστών, ή κάποιας πάθησης που ευθύνεται για την παραγωγή υπερβολικά μεγάλου αριθμού ερυθροκυττάρων (πολυκυτταραιμία ή ερυθροκυττάρωση).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχει εκδηλωθεί αναιμία για την οποία ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται ότι μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή των ερυθροκυττάρων, όπως και όταν ο ασθενής παράγει υπερβολικά μεγάλο αριθμό ερυθροκυττάρων.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών

Επίσης γνωστή ως: Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, ELP πρωτεΐνης, SPE, SPEP, Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων, UPE, UPEP, IFE, Ηλεκτροφόρηση εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η διάγνωση και η παρακολούθηση παθήσεων που οδηγούν σε μη φυσιολογική παραγωγή ή απώλεια πρωτεϊνών.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο εξεταζόμενος παρουσιάζει μη φυσιολογικό αποτέλεσμα στις εξετάσεις αίματος ολικής πρωτεΐνης ή αλβουμίνης, ή όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα ασθενειών που σχετίζονται με μη φυσιολογική παραγωγή πρωτεϊνών, όπως είναι το πολλαπλούν μυέλωμα και η πολλαπλή σκλήρυνση.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ορισμένες φορές ένα τυχαίο δείγμα ούρων ή ένα δείγμα ούρων 24 ώρου, κάποιες φορές ένα δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξετάσεις Ηπατίτιδας C

Επίσης γνωστή ως: Εξετάσεις αντισωμάτων έναντι της ηπατίτιδας C, Anti-HCV, HCV-PCR, HCV-RNA, ιικό φορτίο ηπατίτιδας C.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ελεγχθεί και να διαγνωσθεί μια λοίμωξη που έχει προκληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV), όπως και προκειμένου να παρακολουθηθεί η θεραπεία της λοίμωξης.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Για τον έλεγχο: Όταν ο εξεταζόμενος υπάγεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από τον ιό HCV, σε όλα τα άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1945 και του 1965, σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το κέντρο ελέγχου και πρόληψης ασθενειών των Ηνωμένων Πολιτειών το 2012. Για την διάγνωση: Όταν υπάρχει η υποψία ότι ο εξεταζόμενος μπορεί να έχει εκτεθεί στον ιό της ηπατίτιδας C, όπως όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με μολυσμένο αίμα, ή όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα που σχετίζονται με νόσο του ήπατος.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξέταση Ηπατίτιδας Α

Επίσης γνωστή ως: HAV-Ab IgM, HAV-Ab IgG, ολικό αντίσωμα έναντι HAV, Anti-HAV.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η διάγνωση της υποκείμενης αιτίας σε περιπτώσεις οξείας ηπατίτιδας, σαν μέρος του ιικού πάνελ της ηπατίτιδας προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο τύπος του ιού της ηπατίτιδας που έχει προκαλέσει την λοίμωξη, ορισμένες φορές προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάγκη για εμβολιασμό έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα που υποδηλώνουν την παρουσία οξείας λοίμωξης που έχει προκληθεί από τον ιό της ηπατίτιδας, όπως είναι ο ίκτερος , και σε κάθε περιστατικό έκθεσης στον ιό της ηπατίτιδας Α (HAV).

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξέταση Ηπατίτιδας Β

Επίσης γνωστή ως: Anti-HBs, HBsAg, HBeAg, anti-HBc, anti-HBc IgM, anti-HBe, HBV DNA.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Κατά κύριο λόγο προκειμένου να ελεγχθεί και να διαγνωσθεί μία οξεία ή χρόνια λοίμωξη που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV), προκειμένου να ανιχνευθεί λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β που είχε λάβει χώρα στο παρελθόν και έχει υποχωρήσει, ή, ορισμένες φορές, προκειμένου να βοηθήσει στην καθοδήγηση και στην παρακολούθηση της θεραπείας.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν συντρέχουν παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη από τον ιό HBV, ή όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα τυπικά της ηπατίτιδας, όπως είναι ο ίκτερος, τα αυξημένα επίπεδα της αλανινικής αμινοτρανσφεράσης (ένζυμο που συσχετίζεται με την ηπατική λειτουργία) στην κυκλοφορία του αίματος που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλη παθολογική αιτιολογία, όταν ο ασθενής πάσχει από νόσημα που απαιτεί την χορήγηση χημειοθεραπείας ή άλλης φαρμακευτικής αγωγής με γνωστές ανοσοκατασταλτικές παρενέργειες, όταν έχει χορηγηθεί θεραπευτική αγωγή έναντι του ιού της ηπατίτιδας B (HBV) ή της ηπατίτιδας C (HCV), όταν η επάρκεια της ανοσοποίησης του εξεταζόμενου δεν μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια και ο επιβλέπων ιατρός προτίθεται να χορηγήσει το εμβόλιο έναντι του ιού της ηπατίτιδας B.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Εξέταση Ιικού Φορτίου Του Ιού HIV

Επίσης γνωστή ως: Δοκιμασία ενίσχυσης του νουκλεϊκού οξέως του ιού HIV (ΝΑΑΤ ή NAT), έλεγχος HIV με PCR, εξέταση για την παρουσία RNA του ιού HIV.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Εφόσον έχει προκύψει διάγνωση μόλυνσης με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), αρχικά προκειμένου να καθορισθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η λοίμωξη και εν συνεχεία προκειμένου να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης αντιρετροϊικής θεραπευτικής αγωγής.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Ύστερα από την αρχικό θετικό εύρημα για λοίμωξη από τον ιό HIV, σε χρονικό διάστημα 2 με 8 εβδομάδων από την έναρξη ή την τροποποίηση της αντιρετροϊικής θεραπευτικής αγωγής, και εν συνεχεία κάθε 4 με 8 εβδομάδες έως ότου το ιικό φορτίο καταστεί μη ανιχνεύσιμο, εν συνεχεία κάθε 3 με 4 μήνες εφόσον η χορηγούμενη αγωγή παραμένει αμετάβλητη και ο ιός παραμένει υπό καταστολή, ύστερα από 2 χρόνια σταθερής παραμονής στην τελευταία κατάσταση, η συχνότητα εξέτασης του ιικού φορτίου μπορεί να μειωθεί στην 1 αξιολόγηση ανά εξάμηνο.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Κάλιο

Επίσης γνωστή ως: Ποτάσσιο.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον τα επίπεδα του καλίου στην κυκλοφορία κυμαίνονται εντός φυσιολογικών τιμών, όπως και για να βοηθηθεί η αξιολόγηση της ισορροπίας των ηλεκτρολυτών στον οργανισμό, επίσης προκειμένου να καθορισθεί η υποκείμενη αιτία και να παρακολουθηθεί η θεραπεία ασθενειών που σχετίζονται με μη φυσιολογικά επίπεδα καλίου στον οργανισμό.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα όπως η μυϊκή αδυναμία ή/και ο άτακτος καρδιακός ρυθμός (καρδιακή αρρυθμία), ή όταν υπάρχει υποψία ελλιπούς ηλεκτρολυτικής ισορροπίας, επίσης κατά τακτά χρονικά διαστήματα όταν ο ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για συγκεκριμένη νόσο ή πάθηση, όπως είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) ή οι ασθένειες των νεφρών, που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα καλίου στην κυκλοφορία, όπως και σαν μέρος των τακτικών εξετάσεων υγείας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα ή, ορισμένες φορές, τυχαίο δείγμα ούρων ή δείγμα συλλογής ούρων 24 ώρου.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Καλλιέργεια Ούρων

Επίσης γνωστή ως: Καλλιέργεια ούρων και δοκιμασία ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα).

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να διαγνωσθεί οποιαδήποτε λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα που υποδηλώνουν την παρουσία λοίμωξης στο ουροποιητικό σύστημα, όπως είναι η συχνή και επώδυνη ούρηση, ή/και όταν η ανάλυση των ούρων δίνει ενδείξεις που πιθανώς σχετίζονται με την παρουσία ουρολοίμωξης.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Ένα δείγμα ούρων μεσαίου ρεύματος που έχει ληφθεί με πρωτόκολλο καθαρής συλλογής (πρέπει να έχει προηγηθεί προσεχτικός καθαρισμός της γεννητικής περιοχής και ιδιαίτερα της απόληξης της ουρήθρας, το δείγμα (30 με 60 ml) πρέπει να ληφθεί μετά την έναρξη της ούρησης (τα πρώτα ούρα που εξέρχονται από την ουρήθρα πρέπει να απορριφθούν) σε ειδικό δοχείο (αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης), ορισμένες φορές το δείγμα των ούρων μπορεί να ληφθεί με την βοήθεια καθετήρα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Κατά κανόνα όχι, ωστόσο ο εξεταζόμενος ενδέχεται να λάβει οδηγίες αποφυγής της ούρησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας πριν από την πραγματοποίηση της εξέτασης ή/και να πιεί ένα ποτήρι νερό 15-20 λεπτά πριν από την συλλογή του δείγματος.

Κρεατινίνη

Επίσης γνωστή ως: Κρεατινίνη αίματος, κρεατινίνη ορού, κρεατινίνη ούρων.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί η υγεία των νεφρών, να υποστηριχθεί η διάγνωση των παθήσεων των νεφρών, και να παρακολουθηθεί η θεραπευτική αγωγή που έχει χορηγηθεί σε νεφροπαθή ασθενή.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Κατά τακτικά χρονικά διαστήματα σαν μέρος του περιεκτικού ή του βασικού μεταβολικού πάνελ, όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα που μπορούν ενδεχομένως να αποδοθούν σε ασθένεια ή βλάβη των νεφρών ή όταν ο ασθενής πάσχει από οποιαδήποτε πάθηση που δύναται να επηρεάσει την νεφρική λειτουργία ή/και να επιδεινωθεί από την νεφρική δυσλειτουργία, όπως και κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όταν χορηγούνται φαρμακευτικά σκευάσματα προκειμένου να παρακολουθηθεί η λειτουργία των νεφρών και συνολικά η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής αγωγής έναντι της νεφροπάθειας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ή/και δείγμα ούρων συλλογής 24ώρου.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Ο εξεταζόμενος ενδέχεται να λάβει οδηγίες ολονύκτιας νηστείας ή αποχής από την κατανάλωση μαγειρεμένου κρέατος, ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση μαγειρεμένου κρέατος πριν από την εξέταση ενδέχεται να αυξήσει κατά περιόδους τα επίπεδα της κρεατινίνης.

Λίθιο

Λίθιο

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να μετρηθούν τα επίπεδα του λιθίου στην κυκλοφορία του αίματος ώστε να καθορισθούν τα επίπεδα της θεραπευτικής δόσης όταν ο ασθενής έχει μόλις ξεκινήσει να λαμβάνει θεραπευτική αγωγή με λίθιο, προκειμένου να διατηρηθεί η δόση σε θεραπευτικά επίπεδα ή να καθορισθεί η τοξικότητα του λιθίου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση; Όταν ο ασθενής ξεκινάει την λήψη αγωγής λιθίου και κατά την διάρκεια προσαρμογής της δόσης προκειμένου να επιτευχθούν θεραπευτικά επίπεδα του φαρμάκου στην κυκλοφορία του αίματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να παρακολουθηθούν τα επίπεδα του λιθίου, όταν χρειάζεται να ανιχνευθεί μια υποθεραπευτική δοσολογία ή υψηλές (τοξικές) συγκεντρώσεις.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Μαγνήσιο

Επίσης γνωστή ως: Mg, Mag.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα επίπεδα του μαγνησίου στην κυκλοφορία του αίματος και να βοηθηθεί ο καθορισμός της αιτίας μη φυσιολογικών επιπέδων μαγνησίου, ασβεστίου ή/και καλίου.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα όπως η αδυναμία, η ευερεθιστότητα, η καρδιακή αρρυθμία, η ναυτία ή/και η διάρροια τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις μαγνησίου, όταν τα επίπεδα του ασβεστίου και του καλίου στην κυκλοφορία είναι μη φυσιολογικά, όπως και όταν χορηγείται στον ασθενή μαγνήσιο στο πλαίσιο ιατρικής θεραπείας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ορισμένες φορές μια χρονολογημένη συλλογή δείγματος ούρων η οποία συχνά απαιτεί συλλογή δείγματος ούρων 24ώρου.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Για το δείγμα αίματος ενδέχεται να απαιτηθεί ολονύκτια νηστεία, ο εξεταζόμενος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που του έχουν δοθεί.

Μέτρηση Αριθμού Λευκών Αιμοσφαιρίων

Επίσης γνωστή ως: Μέτρηση Λευκών, Μέτρηση Λευκοκυττάρων, Μέτρηση WBC.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ελεγχθεί και να διαγνωσθεί μια μεγάλη κατηγορία καταστάσεων ιατρικού ενδιαφέροντος που μπορούν να επηρεάσουν τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων (WBCs), όπως είναι οι λοιμώξεις, οι φλεγμονές, οι ασθένειες που επηρεάζουν τα λευκοκύτταρα, όπως και για να παρακολουθηθεί η θεραπεία μιας διαταραχής ή μια θεραπευτική αγωγή που είναι γνωστό ότι δύναται να επηρεάσει τα λευκά αιμοσφαίρια.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Σαν μέρος της γενικής εξέτασης αίματος (CBC), στο πλαίσιο των γενικών εξετάσεων υγείας, όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ιατρικές παθήσεις που επηρεάζουν τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, όπως και όταν ο ασθενής έχει διαγνωσθεί με πάθηση ή λαμβάνει θεραπευτική αγωγή που είναι γνωστό ότι επηρεάζει τα λευκά αιμοσφαίρια.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ή τριχοειδικού αίματος που λαμβάνεται με παρακέντηση του δακτύλου (στα παιδιά και τους ενήλικες) ή της φτέρνας (στα νεογνά).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Νάτριο

Επίσης γνωστή ως: Na, Sodium.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να καθορισθεί το κατά πόσον τα επίπεδα του Νατρίου στην κυκλοφορία του αίματος βρίσκονται εντός των φυσιολογικών τιμών, προκειμένου να υποστηριχθεί η αξιολόγηση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας, και να βοηθηθεί ο καθορισμός της υποκείμενης αιτίας των ασθενειών που σχετίζονται με μη φυσιολογικά επίπεδα νατρίου στον οργανισμό, όπως και για να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης θεραπευτικής αγωγής.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται συμπτώματα αφυδάτωσης, προβλήματα με την πίεση του αίματος, συσσώρευση υπερβολικής ποσότητας υγρών (οιδήματα), όπως και στην περίπτωση εκδήλωσης μη ειδικών συμπτωμάτων αλλά και στο πλαίσιο των γενικών εξετάσεων υγείας.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, ορισμένες φορές ένα τυχαίο δείγμα ούρων ή ένα δείγμα ούρων 24ώρου.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Ολική Πρωτεΐνη Και Λόγος Αλβουμίνης/Σφαιρινών (Α/G)

Επίσης γνωστή ως: TP, Λόγος Αλβουμίνης/Σφαιρινών, Λόγος A/G.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Σαν μέρος των γενικών εξετάσεων υγείας, προκειμένου να καθορισθεί η διατροφική επάρκεια και να ελεγχθούν διαγνωστικά ορισμένες ηπατοπάθειες και νεφροπάθειες όπως και άλλες ασθένειες.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Κατά την διάρκεια των τακτικών εξετάσεων φυσικής κατάστασης, όταν ο ασθενής εκδηλώνει συμπτώματα μη αναμενόμενης απώλειας βάρους και εξάντλησης, όπως και όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται την παρουσία ηπατικής ή νεφρικής διαταραχής.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα, με παρακέντηση του δακτύλου (στους ενήλικες και τα παιδιά) ή της φτέρνας (στα νεογνά).

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Ομοκυστεΐνη

Επίσης γνωστή ως: Ολική Ομοκυστεΐνη Πλάσματος, Ομοκυστεΐνη Ούρων, Ομοκυστεΐνη ως παράγοντας καρδιακού κινδύνου.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί ο καθορισμός της έλλειψης των βιταμινών B6, B9 (φολικό) ή της Β12, όπως και για να καθορισθεί το κατά πόσον ο εξεταζόμενος βρίσκεται σε ζώνη υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου, προκειμένου να παρακολουθηθούν περιστατικά καρδιοπαθών ασθενών, και ορισμένες φορές για να υποστηριχθεί η διάγνωση μιας σπάνιας κληρονομικής ασθένειας που προσβάλει τα νεογνά και ονομάζεται ομοκυστενουρία.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται ότι ο ασθενής πάσχει από ανεπάρκεια στις βιταμίνες Β6, Β12 ή στο φολικό, όπως επίσης και σε ασθενείς στους οποίους έχει εκδηλωθεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν εμφανίζουν κάποιον γνωστό παράγοντα κινδύνου όπως είναι τα ανθυγιεινά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Ο εξεταζόμενος ενδέχεται να λάβει οδηγίες νηστείας για χρονικό διάστημα 10 με 12 ώρες πριν από την πραγματοποίηση της εξέτασης, σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού.

Οστικοί Δείκτες

Επίσης γνωστή ως: δείκτες επαναρρόφησης οστού, δείκτες σχηματισμού οστών, δοκιμασία οστικού κύκλου, Ν-τελοπεπτίδιο, Ntx, C-τελοπεπτίδιο, Ctx, δεοξυ-πυριδινολίνη, DPD, έλεγχος διασυνδέσεων πυριδινίου, οξική φωσφατάση ανθεκτική στα τρυγικά, TRAP, αλκαλική φωσφατάση με ειδικότητα στα οστά, οστεοκαλσίνη, P1NP, N-τελικό προπεπτίδιο τύπου 1 του προκολλαγόνου.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η αξιολόγηση και η παρακολούθηση του ρυθμού της οστικής επαναρρόφησης και τους σχηματισμού των οστών, για να παρακολουθηθούν ορισμένες ασθένειες των οστών μεταβολικής αιτιολογίας όπως είναι η οστεοπόρωση, και για να βοηθηθεί η ανίχνευση μεταβολικών νόσων των οστών όπως είναι το σύνδρομο του Paget.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν ένας έλεγχος της οστικής μάζας δίνει ενδείξεις μειωμένης οστικής πυκνότητας, πριν και κατά περιόδους κατά την διάρκεια της θεραπείας οστικής απώλειας προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της, όπως και για να καθορισθεί το κατά πόσον ο ρυθμός της οστικής απώλειας έχει ελαττωθεί ή ο ρυθμός του σχηματισμού των οστών έχει αυξηθεί.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα και ορισμένες φορές ένα δείγμα ούρων.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Η νηστεία μπορεί να ζητηθεί πριν από την πραγματοποίηση της εξέτασης, τα δείγματα για τυπικούς λόγους συλλέγονται κατά τις πρωινές ώρες.

Ουρία

Επίσης γνωστή ως: BUN, Άζωτο Ουρίας Αίματος, Άζωτο ουρίας.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να αξιολογηθεί η υγεία των νεφρών, για να υποστηριχθεί η διάγνωση μιας νεφροπάθειας, και για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της αιμοκάθαρσης και άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων που σχετίζονται με ασθένεια ή βλάβη των νεφρών.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Στο πλαίσιο των τακτικών εξετάσεων του πλήρους ή του βασικού μεταβολικού πάνελ, όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα τα οποία μπορεί να οφείλονται σε ασθένεια των νεφρών ή όταν ο ασθενής πάσχει από νόσημα που μπορεί είτε να προκαλέσει είτε το ίδιο να επιδεινωθεί από την νεφρική δυσλειτουργία, όπως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα όταν χορηγείται θεραπευτική αγωγή έναντι πάθησης ή βλάβης των νεφρών.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Ουρικό Οξύ

Επίσης γνωστή ως: ουρία του ορού, UA.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να ανιχνευθούν τα υψηλά επίπεδα του ουρικού οξέως στο αίμα, που θα μπορούσαν να αποτελούν σημείο της παρουσίας αρθρίτιδας, ή για να παρακολουθηθούν τα επίπεδα του ουρικού οξέως στην κυκλοφορία όταν κάποιος υπόκειται σε χημειοθεραπευτική ή ακτινοθεραπευτική αγωγή, προκειμένου να ανιχνευθούν τα υψηλά επίπεδα ουρικού οξέως στα ούρα όπως και για να διαγνωσθεί η υποκείμενη αιτία των νεφρικών λίθων και να παρακολουθηθούν οι πάσχοντες από αρθρίτιδα ασθενείς που εντάσσονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου για τον σχηματισμό τέτοιων λίθων.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχει εκδηλωθεί πόνος στις αρθρώσεις ή άλλα συμπτώματα και ο επιβλέπων ιατρός θεωρεί ότι αυτά μπορεί να οφείλονται σε αρθρίτιδα, σε περιπτώσεις καρκινοπαθών ασθενών που έλαβαν ή εξακολουθούν να λαμβάνουν χημειοθεραπευτική ή ακτινοθεραπευτική αγωγή, σε πάσχοντες από λίθους των νεφρών όπως και σε ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με αρθρίτιδα ή εντάσσονται σε ζώνη υψηλού κινδύνου για σχηματισμό λίθων στα νεφρά για άλλους ιατρικούς λόγους.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος που λαμβάνεται από φλέβα ή δείγμα ούρων 24ώρου.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς προετοιμασία, ωστόσο υπάρχουν νοσηλευτικά ιδρύματα που συνιστούν την νηστεία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που έχουν δωθεί.

Ανοσοσφαιρίνες (IgA, IgG, IgM)

Επίσης γνωστή ως: Ολικές Ανοσοσφαιρίνες, Ανοσοσφαιρίνη Α, IgA, Ανοσοσφαιρίνη G, IgG, Ανοσοσφαιρίνη M, IgM, Ποσοτικός έλεγχος ανοσοσφαιρινών.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η αξιολόγηση της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος του εξεταζόμενου, για να ανιχνευθούν και να παρακολουθηθούν τα πλεονάσματα και οι ελλείψεις μιας ή περισσοτέρων τάξεων ανοσοσφαιρινών (IgG, IgA και IgM).

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν εκδηλώνονται λοιμώξεις με υψηλή συχνότητα επανεμφάνισης ή/και χρόνια διάρροια, όταν ο επιβλέπων ιατρός υποψιάζεται έλλειψη ή πλεόνασμα κάποιας συγκεκριμένης ανοσοσφαιρίνης, κατά περιόδους προκειμένου να παρακολουθηθεί μια κατάσταση που επηρεάζει τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών και η οποία ενδέχεται να είναι γενετικής προέλευσης (επιλεκτική έλλειψη IgA) ή επίκτητη (HIV/AIDS, πολλαπλό μυέλωμα).

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Συνήθως λαμβάνεται ένα δείγμα ολικού αίματος με εισαγωγή βελόνας σε φλέβα του βραχίονα. Όταν κρίνεται αναγκαίο, ένα δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF) συλλέγεται από τον επιβλέποντα ιατρό από τo κάτω μέρος της πλάτης, με εφαρμογή μιας τεχνικής που ονομάζεται οσφυονωτιαία παρακέντηση ή παρακέντηση σπονδυλικής στήλης. Το σάλιο όπως και άλλα βιολογικά υγρά συλλέγονται σε ειδικό δοχείο που παρέχεται από το εργαστήριο.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Όχι.

Ολική Τ4

Επίσης γνωστή ως: Ελεύθερη Τ4, Θυροξίνη.

 

Γιατί γίνεται η εξέταση;

Προκειμένου να βοηθηθεί η αξιολόγηση της λειτουργίας των θυρεοειδών αδένων, όπως και για να βοηθηθεί η διάγνωση νόσου του θυρεοειδούς, για να παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας του θυρεοειδούς, ορισμένες φορές η ελεύθερη T4 χρησιμοποιείται ως εξέταση για να βοηθήσει στην διάγνωση του εγγενούς υποθυρεοειδισμού στα νεογνά.

 

Πότε πρέπει να πραγματοποιείται η εξέταση;

Όταν έχουν εκδηλωθεί σημεία και συμπτώματα ασθένειας του θυρεοειδούς ή/και μη φυσιολογικής μεγέθυνσής του (βρογχοκήλη), ή όταν έχει ανιχνευθεί οζίδιο του θυρεοειδούς (εντοπίζεται ως ένα μικρό τμήμα του θυρεοειδούς αδένα το οποίο ενδέχεται να είναι στερεό ή να εμφανίζεται ως κύστη γεμάτη με υγρό), συνήθως ύστερα από ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα στην δοκιμασία TSH, όπως και όταν ένας ασθενής λαμβάνει θεραπευτική αγωγή για νόσο του θυρεοειδούς.

 

Τι δείγμα χρειάζεται;

Δείγμα ολικού αίματος από φλέβα, ή δείγμα αίματος που λαμβάνεται με τρύπημα της φτέρνας ενός βρέφους.

 

Χρειάζεται προετοιμασία για την εξέταση;

Κανονικά η εξέταση δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία, ωστόσο, συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, πολυβιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της δοκιμασίας για την ελεύθερη T4, συνεπώς ο επιβλέπων ιατρός θα πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με την οποιαδήποτε λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων είτε συνταγογραφημένων είτε ασυνταγογράφητων από τον ασθενή. Εάν ο εξεταζόμενος λαμβάνει κάποια ορμόνη του θυρεοειδούς ως θεραπευτική αγωγή έναντι συγκεκριμένης νόσου του θυρεοειδούς, συνίσταται το δείγμα ολικού αίματος να ληφθεί πριν από την λήψη της δόσης για την συγκεκριμένη ημέρα. Οποιαδήποτε οξεία ασθένεια δύναται να επηρεάσει τα αποτελέσματα της δοκιμασίας. Γενικώς συνίσταται η εξέταση του θυρεοειδούς να αποφεύγεται στις περιπτώσεις ασθενών που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομειακή μονάδα ή να αναβληθεί έως ότου ο ασθενής αναρρώσει από την οξεία φάση της νόσου.

Ιατρικές βεβαιώσεις άθλησης
Προσχολικός Προαθλητικός Έλεγχος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟ