Εναρμόνιση με τον GDPR & Cookies

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

H HEALTH DIAGNOSIS ως υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει υπηρεσίες υγείας, εναρμονίζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (Ε.Κ. 679/2016) και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον Κανονισμό, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους.

Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η υλοποίηση των εξετάσεων, η υλοποίηση της διάγνωσης και της θεραπείας, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής καθώς και η ενημέρωσή σας για τον προγραμματισμό εξετάσεων, την αποστολή και την λήψη των αποτελεσμάτων.

Η νομιμότητα των ανωτέρω σκοπών βασίζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της HEALTH DIAGNOSIS και των δικών σας για την παροχή εργαστηριακών και ιατρικών υπηρεσιών.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και το βιολογικό σας υλικό τα επεξεργαζόμαστε εντός του Ομίλου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να τα αποστείλουμε για τους ως άνω αναγραφόμενους λόγους σε εξειδικευμένα εργαστήρια, σε εργαστήρια δεύτερης γνώμης, σε θεράποντες ιατρούς, σε νοσοκομεία και κλινικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ HEALTH DIAGNOSIS ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. (Ν. 3418/2005)

Σας ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και διόρθωσης (όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και μόνο). Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα της αίτησης για διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση της παρέλευσης του νομικά καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα φορητότητας. Αυτό εξειδικεύεται σε αποστολή των δεδομένων σας με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πρόσωπο/α που δηλώνεται κατάλληλα, καθώς και παροχή αντιγράφου των δεδομένων σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο ή και σε έντυπη μορφή.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Τηλ. 2106475600

 

Email: contact@dpa.gr

 Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr/