Συμβάσεις με Ταμεία & Ασφαλιστικές Εταιρείες

To Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο HEALTH DIAGNOSIS, είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ


Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη γραμματεία του κέντρου μας.