Ουρολογικό Τμήμα

Το Ουρολογικό Τμήμα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό. Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν καλύπτουν όλο το φάσμα των ουρολογικών παθήσεων.