ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η μεγάλη συχνότητα ανίχνευσης παθολογικών ευρημάτων κατά τις ιατρικές εξετάσεις των αθλητών καθιστά απαραίτητο τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο σε όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών κατά την άθληση. Καθήκον του προπονητή, του γυμναστή και των υπολοίπων μελών της αθλητικής κοινότητας (αθλητικοί παράγοντες, αθλητές, γονείς αλλά και αρμόδιοι φορείς) θα πρέπει να αποτελεί η ευαισθητοποίηση για την υποχρεωτική διενέργεια προληπτικού προαγωνιστικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του κέντρου μας ή να ρωτήσετε τον ιατρό μας.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος