Τι είναι το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή;

Το ΑΔΥΜ είναι ένα δισέλιδο έγγραφο, το οποίο χορηγείται από τα σχολεία ή μπορεί κάποιος να το αναζητήσει μέσω internet και να το εκτυπώσει.

Το δελτίο αυτό συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον παιδίατρο, με τη συμμετοχή σε κάποια σημεία του των γονέων. Εάν ένα παιδί χρειάζεται να παραπεμφθεί σε κάποιον ειδικό, αποκλειστική ευθύνη έχει ο παιδίατρος.

Ποιες εξετάσεις γίνονται για να συμπληρωθεί το ΑΔΥΜ;

Για τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου απαιτείται κλινική εξέταση, μέτρηση του βάρους και του ύψους του παιδιού, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, έλεγχος της σπονδυλικής στήλης, έλεγχος της κατάστασης εμβολιασμού του παιδιού, έλεγχος –αναζήτηση για μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές λόγου.

Επιπλέον, συζητούνται με τους γονείς και το παιδί διάφορα θέματα του σχολικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περίγυρου.

Για ποιους μαθητές συμπληρώνεται το ΑΔΥΜ;

Το ΑΔΥΜ αναφέρεται σε παιδιά προνηπίου, νηπίου, ‘Α & ‘Δ Δημοτικού σχολείου, ‘Α Γυμνασίου και ‘Α Λυκείου.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος