✓Μικροβιολογικό ✓Ορμονολογικό ✓Βιοχημικό ✓Αιματολογικό ✓Ανοσολογικό ✓Αλλεργιολογικό ✓Νεοπλασματικοί Δείκτες ✓Επίπεδα Φαρμάκων ✓Ανίχνευση Τοξικών Ουσιών ✓Προγεννητικός Έλεγχος ✓Μοριακή Βιολογία (PCR)

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του εργαστηρίου μας και η ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εξετάσεων που απαιτεί σήμερα η Ιατρική. Το εργαστήριο μας είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο.. Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού Ιατρού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποίησης που μας δίνει τη δυνατότητα υψηλής παραγωγικότητας και ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα αναλυτικού σφάλματος.

Όλα τα αποτελέσματα ελέγχονται με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου και πάντοτε από δύο ιατρούς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του κέντρου μας ή να ρωτήσετε τον ιατρό μας.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος