ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Διαγνωστικό μας Κέντρο προσφέρει όλα τα είδη tests ανίχνευσης κορ ωνοϊού. Στην προκειμένη περίπτωση αυτά υπάγονται σε 4 κατηγορίες, που είναι και οι εξής:

PCR (Μοριακό Τεστ Ανίχνευσης )

Rapid Test (Τεστ Αντιγόνου)

Τεστ Αντισωμάτων

Εξουδετερωτικά Αντισώματα

Τα διαθέσιμα διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση είναι η μοριακή μέθοδος ανάλυσης (realtimeRT-PCR) για ανίχνευση του RNA του ιού, η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας (rapid) και τα τεστ ανίχνευσης των αντισωμάτων έναντι του ιού (συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού) με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας ή ELISA.

Με απόλυτη ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο HEALTH DIAGNOSIS και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εκτός των κύριων χώρων λειτουργεί ανεξάρτητος χώρος για την υποδοχή εξεταζομένων και την λήψη δειγμάτων ρινοφαρυγγικού για την εξέταση.

Νοσηλευτές και ιατροί του HEALTH DIAGNOSIS άρτια εκπαιδευμένοι λαμβάνουν τα δείγματα, με διαδικασία που διαρκεί λίγα λεπτά σε περιβάλλον απόλυτης ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Rapid & PCR Test νικαια

✓Μικροβιολογικό ✓Ορμονολογικό ✓Βιοχημικό ✓Αιματολογικό ✓Ανοσολογικό ✓Αλλεργιολογικό ✓Νεοπλασματικοί Δείκτες ✓Επίπεδα Φαρμάκων ✓Ανίχνευση Τοξικών Ουσιών ✓Προγεννητικός Έλεγχος ✓Μοριακή Βιολογία (PCR)

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του εργαστηρίου μας και η ύπαρξη εξειδικευμένων επιστημόνων επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εξετάσεων που απαιτεί σήμερα η Ιατρική. Το εργαστήριο μας είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο.. Σκοπός μας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού Ιατρού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποίησης που μας δίνει τη δυνατότητα υψηλής παραγωγικότητας και ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα αναλυτικού σφάλματος. Όλα τα αποτελέσματα ελέγχονται με βάση το ιστορικό του εξεταζόμενου και πάντοτε από δύο ιατρούς.   Για περισσότερες πληροφορίες ραντεβού, για PCR (Μοριακό) & RAPID test και άλλες εξετάσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του κέντρου μας ή να ρωτήσετε τον ιατρό μας.