ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Διαγνωστικό μας Κέντρο προσφέρει όλα τα είδη tests ανίχνευσης κορ ωνοϊού. Στην προκειμένη περίπτωση αυτά υπάγονται σε 4 κατηγορίες, που είναι και οι εξής:

PCR (Μοριακό Τεστ Ανίχνευσης )

Rapid Test (Τεστ Αντιγόνου)

Τεστ Αντισωμάτων

Εξουδετερωτικά Αντισώματα

Τα διαθέσιμα διαγνωστικά τεστ για την ανίχνευση είναι η μοριακή μέθοδος ανάλυσης (realtimeRT-PCR) για ανίχνευση του RNA του ιού, η ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας (rapid) και τα τεστ ανίχνευσης των αντισωμάτων έναντι του ιού (συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού) με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας ή ELISA.

Με απόλυτη ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στο HEALTH DIAGNOSIS και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εκτός των κύριων χώρων λειτουργεί ανεξάρτητος χώρος για την υποδοχή εξεταζομένων και την λήψη δειγμάτων ρινοφαρυγγικού για την εξέταση.

Νοσηλευτές και ιατροί του HEALTH DIAGNOSIS άρτια εκπαιδευμένοι λαμβάνουν τα δείγματα, με διαδικασία που διαρκεί λίγα λεπτά σε περιβάλλον απόλυτης ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος