Χειρουργικό Τμήμα


Η Γενική Χειρουργική αποτελεί ένα από τα βασικά Τμήματα της Κλινικής. Αποτελεί στο σύνολό του ένα Τμήμα με καλά διαμορφωμένα αντανακλαστικά, υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στις επιμέρους υποειδικότητες.